SPIRIT-Slovenija-logotip
eulogo

Panonska vas

Zeleni Ključ

Zeleni Kljuc

 

Zeleni Ključ je mednarodni znak za okolje in je vodilni standard odličnosti na področju
okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Ta okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge
kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega
obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Program Zeleni ključ nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe
tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal
vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju.


Cilji okoljskega znaka:
Program Zeleni ključ želi povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja
ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce
obnašanja vseh deležnikov v posameznih turističnih obratih in v turistični industriji.


V tem turističnem nastanitvenem objektu dejavno izvajamo ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje, saj:
– spodbujamo ločevanje odpadkov
– varčujemo z energijo in vodo
– spodbujamo k uporabi okolju prijaznim prevoznim sredstvom