SPIRIT-Slovenija-logotip
eulogo

Panonska vas

EU marjetica

Smo ponosni prejemniki certifikata EU marjetica – okoljskega znaka za turistične namestitve, ter kot posledica tega tudi nosilec znaka Slovenia Green Accommodation. Vso svoje delovanje usmerjamo k okoljsko odgovornemu delovanju na vseh področjih. 

Okolju prijazne počitnice

Turistično naselje Panonska vas se nahaja med prekmurskimi ravnicami, le streljaj od največjega termalnega središča Moravske Toplice. Sredi vasice Tešanovci, med polji in travniki se nahaja deset po prekmurskem izročilu zgrajenih hišk s kozolcem. Hišice krite s trstiko, ometane z glino, z masivnim lesom krtačenega hrasta dajejo občutek domačnosti in udobja. S svojim poslanstvom pa delujemo tudi okolju prijazno. 

 

Že od samega pričetka zavezani k ohranjanju tradicije in narave, predvsem zdravega okolja v katerem živimo. Tako varčujemo z energijo, skrbimo za manjšo porabo vode, manj nastalih odpadkov ter tako zaposlene kakor tudi naše goste spodbujamo, da se na vseh korakih obnašajo okolju prijazno. 

 

Zavezujemo se k naslednjim aktivnostim:

 

–       Spremljamo in izpolnjujemo zahteve veljavne okoljsko zakonodaje. 

–       Spremljamo in sodelujemo pri oblikovanju okoljskih smernic na vseh področjih delovanja (namestitve, gostinstvo). Sprejete smernice uvajamo v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi. 

 

Dobavitelji

–       Pri izbiri dobaviteljev imajo prednost lokalni dobavitelji z ustaljeno verificirano okoljsko prakso.

–       Prizadevamo si za racionalno rabo materialov, energentov, surovin in vode. 

–       Postopno in v okviru naših finančnih zmožnosti materiale, energente, surovine zamenjujemo z okolju prijaznejšimi (z ustreznim certifikatom EU marjetica, Nordic Ecolabel, Eco Pure ali ISO14001),

 

Ponudba

–       V našo ponudbo vključujemo storitve in izdelke, ki bodo okolju prijaznejši. 

–       Ponudbo razvijamo in dopolnjujemo z okolju prijaznimi storitvami.

 

Pobude

–       Podpiramo okoljsko naravnane projekte v naši okolici. 

–       Naše goste spodbujamo k aktivnemu sodelovanju na področju okolju prijaznega delovanja (varčevanje z električno energijo, varčevanje z vodo, ločevanje in kompostiranje odpadkov, prijazna sredstva transporta),

–       Goste, krajane in druge zainteresirane spodbujamo, da nam posredujejo ideje, predloge in zamisli za še bolj okolju prijazno delovanje našega zdravilišča (sistem sprejemanja in obravnave vprašalnikov gostov).

 

Zaposleni

–       skrbimo za dvig kulture in okoljske ozaveščenosti vseh zaposlenih (enkrat letno bomo usposabljali zaposlene v smeri okoljsko odgovornega delovanja ter jim pojasnili in predali navodila za delo v skladu z okoljskim znakom EU marjetica).

 

Prihodnost

 

–        pri vseh novih investicijah v opremo, v okviru ekonomsko sprejemljivih rešitev, stremimo k uporabi okolju prijaznih tehnologij (kupovali bomo izključno gospodinjske aparate z energijsko oznako Energy Star ali da spadajo v energijski razred A++), 

–       Zavezujemo se, da bomo v razvojno strategijo podjetja in v vsakoletni plan vključili aktivnosti za trajno izboljševanje z okoljem povezanih parametrov,

–       sistematično zbiramo in obravnavamo vprašanja, predloge in pripombe gostov, 

–        enkrat letno evalviramo zastavljen akcijski načrt ter ga sprotno nadgrajujemo.

 

Spremljanje

–       Spremljamo naše vplive na okolje (nastajanje odpadkov, porabo vode, in energije, hrup…). 

–        v primeru ugotovljenih nepravilnosti bomo nemudoma ukrepali. 

Obveščanje javnosti

–        okoljska politika bo v dokumentirani obliki na voljo javnosti. 

–        enkrat letno bomo izvedli usposabljanje ter v lokalnem okolju nastopali kot aktiven akter na področju osveščanja v smeri okoljske odgovornosti v turističnem sektorju, s katerim bomo informirali naše poslovne partnerje doma in v tujini o izvajanju okoljske politike. 

Informacije za naše goste

Brisače

Dragi gostje, brisače v vaših panonskih vilah so na voljo za vašo vsakodnevno uporabo. Zamenjamo jih vsak tretji dan. V kolikor bi želeli, da vam jih zamenjamo, to storimo na vašo željo. Ker se trudimo preprečiti pretirano rabo energije in vode za pranje, vas vabimo, da nam tudi vi pomagate varovati okolje in tako brisače uporabljate, dokler so še dovolj čiste za nadaljnjo uporabo. Ko boste ugotovili, da bi jih bilo potrebno zamenjati, nas le obvestita in zamenjali jih bomo. 

Menjava posteljnine ter čiščenje sobe ali apartmaja

Skrbimo, da imate v panonskih vilah  kot novi gostje svežo in čisto posteljnino. Ker se trudimo porabljati čim manj vode in čistil, jih zamenjamo ob končnem čiščenju. V kolikor ocenjujete, da bi bilo vaše rjuhe potrebno zamenjati, nas prosim kontaktirajte. Pomagajte nam varovati okolje in jih uporabljajte, dokler ocenjujete da so še dovolj čiste, da se počutite udobno. 

 

Elektrika

Ste ugasnili luči, klimo, televizor?

Poskrbeli bomo za čim bolj varčno in nepotratno razsvetljavo. Prosimo, da izklopite luči, televizor in klimatske naprave, ko zapustite prostor. 

Pomagajte nam in okolju k zmanjševanju energetske potratnosti in onesanževanju.

Odpadki

Ločujemo in poskrbimo za recikliranje. To je eden od načinov za čistejše okolje. Tudi vi lahko pomagate. Ločujemo naslednje odpadke:

  • Steklo
  • Embalažo in plastenke
  • Biološki odpadki
  • Papir

Navodila za ločevanje odpadkov boste našli neposredno ob košu za ločevanje odpadkov ob kuhinjski niši. Na voljo imate tudi ločene zbiralnike odpadkov, ki se nahajajo v bližini recepcije. Nevarne odpadke, kot so tonerji, medicinski odpadki, igle, baterije, žarnice zbiramo ločeno. Za več informacij povprašajte recepcijsko osebje. 

Voda

Voda je izredno dragocena in pogoj za naš obstoj. Trudimo se za čim manjšo porabo vode.

K temu prispevate tudi vi:

·       Zaprite pipo medtem, ko si umivate zobe ali se brijete.

·       V času tuširanja zaprite pipo med miljenjem.

·       Ne odlagajte odpadkov, ki sodijo v koš, v WC školjko.

·       Prepričajte se, da ste pipo popolnoma zaprli.

·       Sporočite nam, če kjerkoli v kopalnici pušča voda.

Prijazna sredstva transporta

 

V sodelovanju s Prevozi Brzzi imamo vzpostavljen sistem prevozov in tako vas spodbujamo, da koristite okolju prijazen transport. Imate možnost, da vas Prevozi Brzzi pridejo iskat na prvo avtobusno ali želežniško postajo ter vas dostavijo do Panonskih vil. 

Najbližja želežniška postaja se nahaja v Murski Soboti. Najbližna postaja krajevnega avtobusnega prometa se nahaja prav tako v Murski Soboti. Dodajamo tudi vozni red avtobusov do Panonske vasi (Tešanovec). 

Kontakt: Prevozzi Brzzi (ob predhodnem naročilu) – info@prevozi-brzzi.si

 

 Vozni redi APMS.si

 

Osveščanje lokalne skupnosti v smeri okoljsko odgovornega ravnanja

Kot eden glavnih akterjev na področju Pomurja s certifikatom EU marjetica za turistične namestitve vsako leto organiziramo tudi kratko usposabljanje. Na usposabljanju predstavimo certifikat EU marjetice ter pojasnimo kriterije za izpolnjevanje – v smeri okoljsko odgovornega ravnanja. 

Turistične namestitve, ki imajo EKO marjetico skrbijo za svoje okolje in izpolnjujejo najvišje in najkvalitetnejše okoljske standarde.

Uporaba standardov EKO marjetice zagotavlja:

·       omejeno porabo energije

·       omejeno porabo vode

·       ločevanje odpadkov

·       uporabo obnovljivih virov energije, ki manj onesnažujejo okolje

·       ozaveščajo goste in okolje o pomembnosti varovanja okolja

Sistem obravnave vaših predlogov

Verjamemo, da tudi sami ponotranjite vrednote v smeri varovanja okolja, zato cenimo tudi vaše mnenje in predloge. V info brošuri boste našli tudi kratek vprašalnik. Vljudno vas prosimo, da ga izpolnite in oddate na recepciji. Recepcijsko osebje do vaše predloge predalo odgovornemu osebju, ki bo vaše predloge ustrezno uvrstilo v akcijski načrt za nadaljnje delovanje v skladu s svojimi zmožnostmi. 

 

Zavedamo se, da bomo le skupaj uspeli ohraniti naravo za naše bodoče rodove.

Okoljska politika in izjava Panonska vas d.o.o.

Letno poročilo o količini porabe vode in količini odpadnih smeti je dostopno tukaj.

Navodila za goste za ravnanje v skladu s certifikatom EU marjetica